Werkwijze

Voordat wij uw pakket bouwen, luisteren wij naar uw wensen. Op basis daarvan bouwen wij een werkend prototype. Het bouwen van de software is een geautomatiseerd proces. Hierdoor kan de software al binnen korte tijd (2 á 3 weken) door u en uw medewerkers worden beproefd. Samen kunnen we beoordelen of (en waar nog) bijsturing nodig is. De praktijk van alledag is immers de beste raadgever. De praktijk leert dat op deze manier nieuwe inzichten en ideeën ontstaan, die vervolgens in het ontwikkelproces kunnen worden meegenomen. Onze manier van werken zult u niet alleen als prettig, maar ook als zeer zinvol ervaren. Want u maakt het pakket als het ware zelf, ... en wij maken het waar!
Het spreekt vanzelf dat wij uw medewerkers ondersteunen bij de implementatie van Your Wish Software. Juist doordat het pakket door u is samengesteld, kunnen uw medewerkers er direct mee aan de slag. En vanwege de gebruiksvriendelijkheid zijn toekomstige medewerkers snel ingewerkt.

Profijt

Wij bouwen uw pakket met standaard software componenten, die dermate zijn doorontwikkeld dat het zich perfect gedraagt in welke administratie dan ook. Bij de bouw van onze software maken wij gebruik van een door Thinkwise Software Factory ontwikkelde tool. Deze maakt de bouw van maatwerk software vele malen sneller en flexibeler dan reguliere programmeertalen. Wij gunnen u daar graag het volle profijt van.

Software

Elke organisatie heeft een administratie. En nergens is deze dezelfde. Hoe complex of eenvoudig uw administratie ook is, het is van belang dat de hulpmiddelen die u daarvoor heeft, voldoen. Standaardpakketten overladen u met mogelijkheden die u helemaal niet gebruikt.
Met Your Wish Software bent u op voorhand verzekerd van een pakket dat bij uw organisatie past.
Lees verder hoe we dat doen.